top of page

Dronelogistiikan opas kiinteistöille

Tämä opas on tarkoitettu kiinteistön omistajille, arkkitehdeille ja suunnittelijoille. Oppaassa kerrotaan kiinteistön näkökulmasta olennaisia seikkoja, joita tulisi ottaa huomioon arvioitaessa, miten kiinteistö soveltuu last-mile -dronelogistiikan palvelupisteeksi. Koska eri dronelogistiikkaoperaattoreilla on erilaisia vaatimuksia ja tarpeita palvelupisteelle, on tärkeää aloittaa keskustelut dronelogistiikkapalvelutuottajan kanssa heti alkumetreillä. Oppaassa kerrotaan, mitä dronelogistiikkapalveluilla tarkoitetaan ja millaisia last-mile -palvelumalleja markkinoilla on tällä hetkellä. Lisäksi oppaassa käydään läpi asioita, joita kiinteistössä olisi syytä ottaa huomioon, kun pohditaan, miten kiinteistö soveltuisi palvelupisteeksi. Oppaassa kerrotaan, mitä seikkoja kannattaa harkita palvelupisteen sijoittamisessa ja mitkä seikat tekevät palvelupisteestä toimivan yhtä lailla palvelujen käyttäjille kuin dronelogistiikkapalvelutuottajalle. Oppaassa otetaan myös kantaa litiumakkujen lataukseen ja käsittelyyn liittyviin riskeihin sekä muihin paloturvallisuuden kannalta huomioon otettaviin asioihin. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että paloturvallisuuden suunnittelu on aina tehtävä yhdessä pelastusviranomaisen kanssa. Tämän oppaan kirjoittaja ei kanna vastuuta turvallisuuteen liittyvistä puutteista. Oppaan avulla lukija saa hyvät lähtökohdat varmistua dronelogistiikkapalvelutuottajan kanssa kiinteistön soveltuvuudesta palvelupisteeksi. Tämä vähentää mahdollisia yllätyksiä myöhäisemmässä vaiheessa. Kiitos Oulun liikekeskus ry:lle, joka mahdollisti tämän oppaan tekemisen. Kiitos myös dronelogistiikkaoperaattoreille, Trevian Oy:lle ja Pelastusopistolle ajastanne.

Jos lataus ei onnistu, kokeile toista selainta tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@robots.expert niin lähetämme PDF:n sinulle

bottom of page